ARV mini

DC INVERTERSKI KOMPRESOR

Izrađen od retkih trajnih magnetnih materijala rotor menja rotacionu brzinu promenom jednosmernog napona, bez elektromagnetne buke kakvu proizvode motori naizmenične struje, pružajući veliku efikasnost i bezšumnost.

DUGAČKA INSTALACIJA

Maksimalna dužina cevovoda može doseći 250m, a maksimalna visina između spoljne jedinice (ODU) i unutrašnje jedinice (IDU) može doseći 50m.

Brzo zagrevanje i hlađenje

Sistem sa DC inverterskim kompresorom brzo dostiže punu opterećenost, pružajući manje oscilacije temperature i poboljšano životno okruženje, pružajući korisnicima odlično iskustvo.

FLEKSIBILNA
INSTALACIJA

Različite unutrašnje jedinice mogu biti povezane zajedno u jednom sistemu. Zato je Mini VRF najbolji izbor za neka mesta koja imaju više soba.

Dizajn sa širokim
opsegom napona

U zemljama sa nestabilnim naponom, ARV može takođe stabilno raditi.

Ekonomičan
mod

Sve unutrašnje jedinice će raditi u modu energetske uštede

Funkcija automatskog ponovnog pokretanja

Klima uređaj može automatski zapamtiti postavke rada kada dođe do slučajnog prekida napajanja. Može se vratiti na prethodne postavke kada se napajanje ponovo uspostavi.

Inteligentno odmrzavanje

Inteligentna tehnika odmrzavanja produžava rad grejanja i smanjuje učestalost odmrzavanja. Rezultat je stabilna temperatura u prostoriji koja pruža udoban život.

Hlađenje upravljačke ploče

PCB je dobro hlađena rashladnim sredstvom, što osigurava stabilan rad sistema.

novi dizajn integrisane upravljačke ploče

Glavna kontrolna, upravljačka i filter ploča su integrisane u jednoj kontrolnoj ploči, što čini održavanje praktičnijim.

Automatsko podešavanje adrese

IP adrese unutrašnjih jedinica mogu se automatski postaviti tokom puštanja u rad.

Režim tihog rada

Oko 3 dB manje nego u standardnom režimu s manjim prenosom buke na okolinu.

Precizna kontrola temperature

Prema trendu promene temperature unutrašnjeg ambijenta, jedinica može koristiti PI algoritam za izračunavanje zahteva rada unutrašnje jedinice, kontrolisati radnu frekvenciju kompresora u realnom vremenu i postići preciznu kontrolu temperature prostorije.

MODULARNI ARV MINI

Veliki kapacitet i slobodna kombinacija

3 osnovna modela od 8HP do 12HP.
Maksimalna kombinacija: 36HP (100.5kW), najviši nivo u industriji. Manje količine sistema, ušteda prostora, jednostavna instalacija i niski troškovi.

Visok
EER

MODULARNI ARV MINI postiže vrhunsku energetsku efikasnost u hlađenju i grejanju koristeći DC inverter kompresore.

Kontrola sa 180° sinusnom talasnom funkcijom

Kompresor sa DC inverterom raspolaže tehnikom kontrolisanja vektora sa sinusnom talasnom funkcijom od 180°, što omogućava lak rad motora i značajno povećava efikasnost u poređenju sa tradicionalnim stepenastim talasom. Takođe može smanjiti nivo buke.

Visokoefikasan DC motor ventilatora

DC motor bez četkica prilagođava brzinu ventilatora prateći  pritisak u sistemu i opterećenju rada kako bi poboljšao efikasnost za 45%. Aerodinamični ventilator obezbeđuje veći volumen vazduha i veći statički pritisak.

Alternativni rad modula

U jednom kombinovanom sistemu, svaki modul može raditi kao glavna jedinica u skladu sa vremenom rada. To omogućava balans radnih sati spoljnih jedinica u jednom sistemu.

Tehnologija dvostrukog podhlađivanja

3 osnovna Usvajanje E-pass kola Smanjuje otpor i poboljšava efikasnost prenosa toplote.

Pothlađivanje fluida u izmenjivaču(Subcooling) je od 6-10°C. Kada je spoljna temperatura 35°C, temperatura na izlazu može biti smanjena na 37.5°C.

Sedam nivoa ograničenja potrošnje električne energije.

Jedinica ima funkciju štednje energije i ograničenja snage (ograničenje izlazne snage od 40% do 100%). Korisnici mogu odabrati automatski režim štednje energije. Sistem optimizuje izlaz na osnovu promena u spoljnoj temperaturi, poboljšavajući sveukupnu energetsku efikasnost rada jedinice.

DUGAČKA INSTALACIJA

Maksimalna ukupna dužina cevi – 560m
Maksimalna dužina cevi između ODU i najudaljenijeg IDU – 150/175m
Maksimalna dužina cevi od prvog unutrašnjeg ogranka do najudaljenijeg unutrašnjeg uređaja – 40m
Maksimalna razlika u visini između unutrašnjih jedinica – 30m
Maksimalna razlika u visini između ODU i IDU jedinica – 40m/50m

Komunikacija bez polariteta

Komunikacija bez polariteta između unutrašnjih jedinica omogućava jednostavnu instalaciju i puštanje u rad.

12 nivoa tišine

6 nivoa tišine noću, 6 nivoa tišine tokom dana

tehničke karakteristike modularni ARV MINI

tehničke karakteristike spoljne jedinice

IMAŠ DODATNO PITANJE?

Za sve informacije oko proizvoda možete nas kontaktirati!